GI Invest-Imoprt ad 2018.
GI Konsolidovani Invest-Import ad 2018.

Zapisnik sa skupštine 22.06.2018.
Redovna skupština 2018. Poziv akcionarima   
Izjava o punomčniku i formulari za glasanje 2018.
Godisnji izv. Konsol. 2017-usvojen
Godisnji izvestaj 2017-usvojen
Odluke
Rezultati glasanja
Izveštaj o bitnom događaju
Dokument o objavljenim informacijama
 
Skupština 2017
poziv akcionarima 2017 Skupstina-2017-Izjava o punomocniku i formulari za glasanje u odsustvu   Izveštaj o rezultatima glasanja 28.06.2017.

Odluke donete na […]