Redovna godišnja skupština akcionara 27.06.2017.

Odluke donete na godišnjoj skupštini 27.06.2017.

Izveštaj o rezultatima glasanja 27.06.2017.

Izveštaj o bitnom dogadjaju

Godišnji izveštaj Invest-Import a.d.

Konsolidovani god. izveštaj Invest-Import a.d.

 Zapisnik sa XX redovne skupštine akcionara  27.06.2017.

Poziv akcionarima 2017      Skupstina-2017-Izjava o punomocniku i formulari za glasanje u odsustvu
 Zapisnik sa xix vanredne skupštine akcionara  2016 godine     Izveštaj o bitnom dogadjaju  XIX vanredna skupšt. odluka 1
XIX vanredna skupšt. odluka 2   XIX vanredna skupšt. odluka 3   XIX vanredna skupšt. rezultati glasanja
 Vanredna XIX skupština-poziv akcionarima 02.09.2016   Izjava o punoćniku i formulari za glasanje   Zapisnik sa vanredne sednice skupštine 18.07.2016.
Zapisnik sa 17. godišnje skupštine akcionara od 14.06.2016.    Odluke donete i usvojene na skupštini 14.06.2016.       Izveštaj o rezultatima glasanja skupšt. 14.06.2016    Izveštaj o održanoj redovnoj skupštini 14.06.2016.        12.05.2016.  Poziv akcionarima    Skupština 2016 – Izjava o punomoćniku i formulari za glasanje
Godisnji izvestaj o objavljenim informacijama jul Javnobeleznicki zapisnik Invest-Import 23.6.2015      Godisnji izvestaj 2014    Godisnji Izvestaj 2014 konsolidovani      Izvestaj o bitnom dogadjaju – odrzanoj redovnoj sednici godisnje skupstine akcionara i odluci o raspodeli dobiti   Odluke donete na godisnjoj skupstini drustva 23.6.2015     Skupstina drustva 2015 izvestaji o rezultatima glasanja po tackama dnevnog reda
 Bilans stanja 2014 Bilans stanja 2014 konsolidovani Poziv akcionarima za sednicu skupstine 2015 Skupstina 2015 – izjava o punomocniku – sadrzaj punomocja za glasanje i formulari za glasanje u odsustvu IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU 03.07.2014 Skupstina 2014 odluke donete na XV redovnoj sednici 30.6.2014 Skupstina 2014 – izvestaj o rezultatima glasanjaPravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja