Redovna godišnja skupština 2021.
Godišnji dokument o objavljenim informacijama
Odluke donete na redov. skupštini 2021
Izveštaj o rezultatima glasanja
Izveštaj o bitnom događaju redovna skupština 2021
Zapisnik sa 24. redovne skuštine
 
Poziv akcionarima     Izjava o punomoćniku  
Formulari za glasanje
Konsolid. god. Izveštaj za poslovnu 2020.
Godišnji izveštaj za poslovnu 2020.
 
Redovna skupština 2020.
Zapisnik sa 23. redovne sednice skupštine 31.07.2020.
Godišnji dokument […]