Zapisnik sa skupštine 22.06.2018.

Odluke

Rezultati glasanja

Izveštaj o bitnom događaju

Godisnji izvestaj 2017-usvojen

Godisnji izv. Konsol. 2017-usvojen

Dokument o objavljenim informacijama

Redovna skupština 2018.
Poziv akcionarima 
Izjava o punomčniku i formulari za glasanje 2018.

 

Skupština 2017

poziv akcionarima 2017 Skupstina-2017-Izjava o punomocniku i formulari za glasanje u odsustvu Odluke donete na godišnjoj skupštini 28.06.2017. Izveštaj o rezultatima glasanja 28.06.2017. Izveštaj o bitnom dogadjaju Godišnji izveštaj Invest-Import a.d. Konsolidovani god. izveštaj Invest-Import a.d. Zapisnik sa XX redovne skupštine akcionara

Vanredna skupština 2016

Vanredna sednica skupštine-rezultati glasanja  Vanredna sednica skupštine-odluke  Izveštaj o održanoj vanrednoj sednici skupštine  Zapisnik sa vanredne sednice skupštine 18.07.2016.  Vanredna XIX skupština-poziv akcionarima  Izjava o punoćniku i formulari za glasanje  XIX vanredna skupšt.   XIX vanredna skupšt.   zapisnik-sa-xix-vanredne-skupstine-akcionara  Izveštaj o bitnom dogadjaju  XIX vanredna skupšt. rezultati glasanja  XIX vanredna skupšt.  odluka1  odluka 2  odluka 3

Skupština 2016

Skupstina 2016 – Izjava o punomocniku i formulari za glasanje-1 Poziv akcionarima Izveštaj o održanoj redovnoj skupštini 14.06.2016. Odluke donete i usvojene na skupštini 14.06.2016. Izveštaj o rezultatima glasanja skupšt. 14.06.2016 Izveštaj o rezultatima glasanja skupšt. 14.06.2016 Izveštaj o održanoj redovnoj skupštini 14.06.2016. Zapisnik sa 17. godišnje skupštine akcionara 14.06.2016. Vanredna skupština – izjava o punomocniju i formulari za glsanje 2016-1 Finansijski izveštaj 2016. Konsolidovani finansijski izveštaj 2016.

Skupština 2015

Poziv akcionarima za sednicu skupstine 2015   Skupstina 2015 – izjava o punomocniku – sadrzaj punomocja za glsanje   Izvestaj o bitnom dogadjaju – odrzanoj redovnoj sednici godisnje skupstine akcionara i odluci o raspodeli dobiti  Odluke donete na godisnjoj skupstini drustva 23.6.2015         Skupstina drustva 2015 izvestaji o rezultatima glasanja po tackama dnevnog reda Javnobeleznicki zapisnik Invest-Import 23.6.2015

Javnobeleznicki zapisnik Invest-Import 23.6.2015   Godišnji izveštaj za 2015.godinu   Godisnji izvestaj o objavljenim informacijama jul   Godišnji konsolidovani izveštaj za 2015.godinu    GFI 2015 redovan FI popunjen Poziv akcionarima Godišnji izveštaj za 2015. godinu Godšnji izv. o posl.- konsolidovani 2015 (1) Godišnji kosolidovani izveštaj za 2015. godinu

Skupština 2014

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU 03.07.2014     Skupstina 2014 izvestaj o rezultatima glasanja    skupstina 2014 odluke donete na XV redovnoj sedmici 30.6.2014   Skupstina 2014 – izvestaj o rezultatima glasanja

Bilans stanja 2014    Bilans stanjaj I2014 konsolidovani      Godisnji Izvestaj 2014      konsolidovani Bilans stanja 2014     konsolidovani                  Napomene uz FI za poslovnu_ 2014_ godinuEP     Godisnji izvestaj o objavljenim informacijama jul      Godisnji izvestaj 2014