Naš tim

Goran Simić
Goran SimićGeneralni direktor
E-mail: g.simic@invest-import.co.rs

Svetlana Milosavljević, dipl.ecc.
Svetlana Milosavljević, dipl.ecc.Izvršni direktor za trgovinu
E-mail: s.milosavljevic@invest-import.co.rs
Dušan Lukić
Dušan LukićIzvršni direktor
Izvršni direktor za opšte poslove. Email: d.lukic@invest-import.co.rs