home_10_img

ENERGETIKA

 • Isporuka opreme i materijala za dalekovod 500 KV 152 milje Meikhtila
 • Taungoo (u izgradnji).
 • Isporuka opreme za 3.000 milja dalekovoda 230 KV, 132 KV, 66 KV i 33KV.
 • Isporuka 40 podstanica kapaciteta 18 – 100 MVA.
 • Isporuka opreme i materijala kao što su čelični stubovi, transformatori, prekidači,kablovi, aluminijumski provodnici, izolatori, itd.
 • Isporuka 50 milja podzemnih energetskih kablova od 6, 11 i 33 KV.
 • Kompletna Termoelektrana od 11 MW – Ywama, Insein, Myanmar.
 • Isporuka 103 trafostanica za unutrašnju ugradnju.
 • Isporuka kompletne trafostanice u Pyitthu Hlutaw.
 • Isporuka 4.500 komada frižidera (OBODIN).
 • Izgradnja kompletne Fabrike baterija.
 • Izgradnja Fabrike elektromotora.

ŽELEZNICA

– Isporuka 1.500 teretnih železničkih vagona različitih tipova:

 • Zatvoreni vagoni uskog koloseka,
 • Vagoni uskog koloseka za prevoz drvene gradje,
 • Vagoni uskog koloseka za prevoz šećerne trske,
 • Vagoni uskog koloseka za prevoz materijala,
 • Vagoni cisterne uskog koloseka,
 • Kočničarski vagoni uskog koloseka,
 • Vagon kontejneri.

– Most na reci Sitang, sa 6 lukova, ukupne dužine 1.600 metara, jedan od najdužih čeličnih mostova u Republici Unija Mijanmar.

– 62 železnička mosta sa 2 luka.

NAVODNJAVANJE

 • Projektovanje i izgradnja brane North Nawin.
 • Isporuka opreme za navodnjavanje.
 • Isporuka opreme za zemljane radove, buldožera, utovarivača i bagera.
 • Isporuka 1.000 dizel pumpi kapaciteta 600 lit/min.
 • Isporuka 10.000 elektro pumpi domaće proizvodnje.

RUDARSTVO

 • Rudnik bakra površinskog kopa kapaciteta 2,4 miliona tona rude godišnje u Monywa.
 • Projektovanje i isporuka opreme za krečanu kapaciteta 110 tona dnevno.
 • Kamenolom.
 • Projektovanje i izgradnja rudnika zlata sa topionicom i postrojenjem za rafinisanje kapaciteta 450.000 tona rude godišnje u Kzaukpahtoe.
 • Jedno pilot postrojenje za preradu rude zlata kapaciteta 10.000 tona godišnje.
 • Izrada studije izvodljivosti za Letpadaung rudnik bakra.

Naši zadovoljni klijenti